ΒΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Βράνα Βασιλική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
τηλ. 2321049312
email: vrana@teicm.gr
 
Βιογραφικό-CV

Δημοσιεύσεις-Publications


 

Διδασκόμενα μαθήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρησεων

MBA in Hospitality and Tourism          

Διοικηση και οργάνωση εκκλησιαστικών Μονάδων