ΒΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Βράνα Βασιλική
Καθηγήτρια
τηλ. 2321049312
email: vrana@teicm.gr
 
Βιογραφικό-CV

Δημοσιεύσεις-Publications


 

Διδασκόμενα μαθήματα

  • Μεθοδολογια Ερευνας
  • Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις
  • Σεμινάριο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρησεων

  • Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρησεων Φιλοξενίαε και Τουρισμού      

  • Μέθοδοι Ερευνας
  • Διαδίκτυο και Web 2.0 στον Τουρισμό: Εργαλεία Διαδικτυακής Προβολής και Επικοινωνίιας

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση

  • Ερευνα στη Δημόσια Διοίκηση
  • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση