ΒΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Βασιλική Βράνα έχει αποφοιτήσει από το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με θέμα «Μελέτη συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με πολλαπλούς επεξεργαστές». Κατέχει επίσης μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc) από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι  καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Σ.Ε.Π στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει για τρία χρόνια σύμβουλος πληροφορικής στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν  τη μελέτη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, την οικονομία, την πολιτική και την τουριστική βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή η έρευνα της είναι προσανατολισμένη στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις εφαρμογές του συμμετοχικού διαδικτύου. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα άρθρα της έχουν προσελκύσει περισσότερες από 1300 αναφορές.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://scholar.google.com/citations?user=mpNBQIMAAAAJ&hl=en

Short CV

Vasiliki Vrana is a Professor at the Department of Business Administration, International Hellenic University, Greece and serves at a tutor at the Hellenic Open University. She has also been adjunct academic staff at the Open University of Cyprus and an Education Consultant at the secondary education for three years. She has participation in many funded national and international research projects and has a long record of leadership in the University. She holds a BSc in Mathematics, a MSc on information systems from the Hellenic Open University and PhD in Computer Science from the Aristotle University of Thessaloniki Her research interests include Information and Communication Technologies in tourism and hospitality, education assessment and Web 2.0 applications in tourism, health and politics.  She is a widely published, two books and more than 150 papers in academic journals, chapters in edited books and in international conferences. She is a reviewer in numerous journals listed on Web of Science and Scopus.  Her publications have been cited in more than 1.300 papers by other authors, updated information is available at her profile in Google Scholar