ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρησεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες                            Γραφείο Νο 11 (β), ισόγειο κτιρίου εργαστηρίων Σ.Δ.Ο.
Τηλ: 2321049280, Fax: 2321049165, e-mail: dimsot@teiser.gr

Βιογραφικό     Βιβλία     English Version

Ο Σωτήριος Γ. Δημητριάδης διαθέτει δίπλωμα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (1985) και διδακτορικό δίπλωμα του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του ίδιου Τμήματος (1992). Σήμερα είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο ‘Βιομηχανική Διοίκηση με έμφαση στα Συστήματα Στήριξης Διοικητικών Αποφάσεων’, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)’ του ίδιου Τμήματος και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Υποστήριξης Διοικητικών Αποφάσεων, Διοίκησης Παραγωγικών Συστημάτων, Βελτιστοποίησης και Προσομοίωσης. Στο παρελθόν υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και διδάσκων με βάση το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία από τη συμμετοχή του, ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας, στην υλοποίηση πλήθους αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που κατά καιρούς χρηματοδοτήθηκαν από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Είναι συν-συγγραφέας πανεπιστημιακού βιβλίου με τίτλο ‘Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων : Βασικές θεωρητικές αρχές και εφαρμογές στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων’ (εκδόσεις Κριτική, 2007) και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Διδασκόμενα μαθήματα