ΝΕΟ Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 (με τις νέες αίθουσες στο ΖΟΟΜ)

Ανακοινώνεται το νέο πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 με τους νέους κωδικούς στις ηλ. αίθουσες στο ΖΟΟΜ.