Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

           Η γενική Συνέλευση του Τμήματος της 5-9-2019 και σύμφωνα με το Ν.4610, άρθρο 11, αποφάσισε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, ότι τα επιπλέον μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς, οι προπτυχιακοί φοιτητές της παραγράφου 5 του ιδίου Νόμου, θα είναι για το Χειμερινό Εξάμηνο: α) Διοίκηση Προμηθειών β) Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων γ) Αρχές Οικονομική

Pages