ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ" & "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ"

Τα μαθήματα Μεθοδολογία έρευνας και Ηλεκτρονικό εμπόριο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 28/9/2022                                         Η διδάσκουσα            Β. Βράνα