ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30 στο πλαίσιο του μαθήματος "Επιχειρησιακή Επικοινωνία" θα γίνει ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών σχετικά με το Τμήμα και το Πρόγραμμα Σπουδών.