Καταχώριση μαθημάτων φοιτητών που αιτήθηκαν αναγνωρίσεις από άλλα Τμήματα

Οι φοιτητές που αιτήθηκαν αναγνωρίσεις-κατοχυρώσεις μαθημάτων επιλογής πρέπει να δηλώσουν κατεύθυνση προκειμένου να καταχωριστούν οι βαθμολογίες τους.  Η ενημέρωση για τα υποχρεωτικα μαθήματα θα γινεται μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας.