ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διαζώσης και τηλεφωνική εξυπηρέτηση των φοιτητών θα γίνεται κατά τις ώρες 11.00-13.00 στο γραφείο της Γραμματείας ή στο τηλ. 2321049135 αντίστοιχα.