ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΙ παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών της 8ης Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν στις 12.00΄ το μεσημέρι. Θα ανακοινωθούν εκέινη την ημέρα οι αίθουσες και οι επιτροπές