Ομιλία κας Ε. Τοπάλη, Υπεύθυνης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Interlife, 26.05.2022, 11.00, αμφ. 4

 

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες, 

 

Στο μάθημα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική» του ΣΤ’ εξαμήνου, την Πέμπτη, 26.05.2022, ώρα 11.00, αμφ. 4, θα μιλήσει η κα Έλενα Τοπάλη, υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας Interlife. Η κα Τοπάλη θα εστιαστεί στη στρατηγική και την υλοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.

 

Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές και άλλων εξαμήνων.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος 

 

Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος