Σχετικά με την ορκωσία της 12ης Μαϊου 2022

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος σπουδών Διοίοκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ) που δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες στην ορκωμοσία της 12ης Μαϊου, μπορούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία της 19ης Μαϊου, αρκεί να δηλώσουν στη Γραμματεία.