ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Φραγκίδης Γαρύφαλλος
Καθηγητής Εφαρμογών
Γραφείο 8, 2ος όροφος διδακτηρίων ΣΔΟ
τηλ.: 23210-49310
email: gary.fragidis@teicm.gr

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές:  
Δευτέρα 14:00-16:00, Τρίτη 11:00-12:00, Τετάρτη 13:00-14:30

Βιογραφικό, english-version
Διδασκόμενα μαθήματα

  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών
  • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
  • Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις (Εργαστήριο)
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήριο)
Συνημμένα: