Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή της πρακτικής άσκησης

Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 της 6/11/2020, 

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Δι.Πα.Ε. στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ αποδέχεται την διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης από απόσταση, σε όσες επιχειρήσεις το αποδέχονται. 

Οι επιχειρήσεις / εργοδότες που δεν αποδέχονται ή δεν έχουν τη δυνατότητα της Πρακτικής Άσκησης από Απόσταση, η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης αναστέλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που αποδέχονται την από Απόσταση διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης εκδίδουν απλή βεβαίωση προς τον ασκούμενο φοιτητή, την οποία ο φοιτητής την υπογράφει με την ένδειξη "αποδέχομαι" και τη διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο epix@teiser.gr με θέμα: "Πρακτική Άσκηση".