Υποβολή ερωτήσεων σε mail

Η Γενική Συνέλευση της 9ης  Νοεμβρίου 2020 αναγνωρίζοντας την ανάγκη και τη δυσκολία ενημέρωσης των Προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, αποφάσισε την επαναλειτουργία του mail  odehelpdesk@ba.ihu.gr. , στο οποίο μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις Σπουδαστικού και Τεχνικού χαρακτήρα.

                                    

Ο Πρόεδρος του Τμήματος