Ανακοίνωση που αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο έως 12ο, έχουν τελειώσει με τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου ΤΕΙ και επιθυμούν τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου