ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (LINK)

Για την ορκωμοσία μέσω πλατφόρμας ΖΟΟΜ (Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 στις 12:00)  ο σύνδεσμος της εικονικής αίθουσας   93301690155 είναι: https://zoom.us/j/93301690155Θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα zoom στον υπολογιστή σας ( μπορείτε και στο κινητό). Οδηγίες υπάρχουν στο σύνδεσμο:http://ba.ihu.gr/?q=node/445 Για την παραλαβή των πτυχίων θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιπλέον, καλό θα είναι να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος για τυχόν ανακοίνωση επί της διαδικασίας.Η συμμετοχή στην ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.Από τη Γραμματεία του Τμήματος,