Ανάληψη πτυχιακών εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

Οι φοιτητές που προτίθενται να αναλάβουν πτυχιακή εργασία, έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν τους ανέλαβε  εισηγητής καθηγητής, παρακαλούνται να αποστείλουν mail στο a.koutlas@gmail.com - προκειμένου να εξεταστεί από τη συνέλευση του τμήματος- το οποίο να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο β) ΑΕΜ γ) Στοιχεία επικοινωνίας (Mail και τηλέφωνο) δ) Προτεινόμενο θέμα (τίτλος) ε) Εξάμηνο Σπουδών.  Η κατάθεση των προτάσεων μέσω mail θα γίνεται αποδεκτή έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Ο πρόεδρος του τμήματος