Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 16:00 θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό.
Η ενημέρωση θα γίνει μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ στην αίθουσα 919 8997 0233 (https://zoom.us/j/91989970233).


Θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρία την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 16:00 στην ίδια αίθουσα ΖΟΟΜ (κωδ. 919 8997 0233 URL: https://zoom.us/j/91989970233) για την επίλυση αποριών των φοιτητών που έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ της επόμενης περιόδου.