ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΕΜ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ
   
10648 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος πρωτοκόλλου για το Δημόσιο ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΒΡΑΝΑ)
9291 Ανάλυση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων(ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ)
10094 Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις οικογενειακές σχέσεις των νέων ανθρώπων (ΒΡΑΝΑ)
10136 Εμπορία ιατροτεχνολογικών προιόντων(ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ)
8571 Η συνεισφορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ελληνική οικονομία.Μια περιγγραφική προσέγγιση(ΤΣΟΥΡΕΛΑ)
10115 Η συμβολή της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων των επιχειρήσεων στα χρονικά της ελληνικής οικονομικής κρίσης (ΜΟΥΖΑ)
10289-10126 Ηπαροχή κινήτρων στον εργασιακό χώρο και η επιρροή της(ΓΙΟΒΑΝΗΣ)
10193 Συγκριτική μελέτη της οικονομικής πορείας της επιχέιρήσεως Τσάνταλη (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)
10191 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδραση τους στους καταναλωτές στον χώρο της μόδας (ΒΡΑΝΑ)
9105 Διαφορές marketing αγορών(ΚΟΤΖΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ)

                                                                                                                      Από τη Γραμματεία