Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, τη Δευτέρα 26-2-2024.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση» 15:15-18:00, δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26-2-2024.