Αναβολή μαθήματος «ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ» Δευτέρα 26-2-2024

Η διδασκαλία του μαθήματος «ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ» 18:15-21:00, δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26-2-2024.