Αναβολή μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Δευτέρα 26-2-2024

Η διδασκαλία του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» 15:15-18:00, δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26-2-2024.