Εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση Εξέτασης Εργαστηρίων Βάσεις Δεδομένων

Ανακοίνωση  Εξέτασης  Εργαστηρίων

Βάσεις  Δεδομένων

Οι  εξετάσεις  των  εργαστηρίων  Βάσεις  Δεδομένων  με διδάσκοντα τον κ. Αθανασίου  Δημήτριο  θα  πραγματοποιηθούν  τις ακόλουθες ημέρες & ώρες  :

Τμήμα Δευτέρας   (17+15 - 19)    την  Δευτέρα   04/06/2018   ώρες  17:15-18:45μμ

Αναβολή μαθήματος Εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων

Τα εργαστηριακό μάθημα Βάσεις Δεδομένων με κ. Δημητρίου Παρασκευή  11:00-13:00 και ημερομηνίας 20/4/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.                                                                      

Αναβολή μαθημάτων Πέμπτη 23/11/2017, 11:00 - 16:00

Την Πέμπτη 23/11/2017 τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) και ώρες 11:00 - 16:00  αναβάλλονται ώστε να έχουν όλοι οι φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το  3ωρο δωρεάν σεμινάριο από τη Google για απόκτηση γνώσεων για τις μηχανές αναζήτησης, την ψηφιακή διαφήμιση, τα analytics και πολλά α

Ανακοίνωση Ελεύθερης ομάδας <<Στατιστική ΙΙ>>

Όσοι φοιτητές είχαν δηλώσει ελεύθερη ομάδα μαθήματος << Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ>> και δεν έχουν ενταχθεί ήδη σε ομάδες να παρουσιαστούν στα Τμήματα  Παρασκευής 9:00-11:00 και 11:00-13:00.

Η διδάσκουσα Ξανθίπη Χαψά.

Ανακοίνωση του κ. Αζαρία μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” (Θεωρία και Εργαστήρια)

Ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική” την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου (τμήμα 17:00-19:00 και τμήμα 19:00-21:00) και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου (Θεωρία 13:00-15:00 και τα εργαστήρια τμήματα  15:00-17:00 και 17:00-19:00) λόγω απουσίας του διδάσκοντα τις συγκεκριμένες ημέρες.

Επιπλέον ομάδα Στατιστική Ι Εργαστήριο

Οσοι φοιτητές είναι στην επιπλέον ομάδα Εργαστήριο Στατιστική Ι παρακαλούνται να έρθουν την Τετάρτη 1/3/2017 και ώρα απο τις 9:00 μέχρι 13:00 στο Εργαστήριο 15 να τοποθετηθούν σε ομάδες από την κ. Χαψά. 

Αναπλήρωση των εργαστηρίων

Η αναπλήρωση των εργαστηρίων της Πέμπτης  19/1/2017 που αναβλήθηκαν θα γίνει ως εξής:

Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15-17, Πληροφοριακά συστήματα το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 15-17, Αθανασίου (εργ. 15)
Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15-17, Ποσοτικές μέθοδοι το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 15-17 Βάκαλος ( εργ. 19)

Ανακοίνωση μαθήματος "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων"

H επαναληπτική εισηγήση του Μαθήματος "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων", που ήταν προγραμματισμένη να παραγματοποιηθεί στις 19-1-17 και ώρα 13.00-15.00(αναβληθείσα λόγω κακοκαιρίας) , θα πραγματοποιηθεί στις 20-1-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00-11.00 στο αμφιθέατρο 4.

Νίκος Γιοβάνης
Επίκουρος Καθηγητής
 

Ανακοίνωση Εργαστηρίου Εισαγωγή στην Πληροφορική (Πέμπτης 11:00-13:00)

Όσοι σπουδαστές του Τμήματος Πέμπτης 19/1/2017 (και ώρας 11:00 - 13:00) δεν κατάφεραν να έρθουν στην εξέταση του Εργαστηρίου λόγω κακοκαιρίας θα εξεταστούν στο Τμήμα Παρασκευής 20/1/2017 (και ώρας 11:00 - 13:00) εφόσον το Ίδρυμα λειτουργεί κανονικά.

Ο διδάσκων
Κασμερίδης Νικόλαος
 

Ανακοίνωση μαθημάτων του κ. Γιοβάνη (16/1 μέχρι 20/1)

Οι επαναληπτικές εισηγήσεις των Μαθημάτων "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων", "Διοίκηση ΜΜΕ" και "Ελεγκτική ΑΠ" , καθώς και η εξέταση των εργασιών στο "Σεμινάριο Τελειοφοίτων" , θα πραγματοποιηθούν κανονικά την εβδομάδα από 16/1/17 έως 20/1/17, λόγω αναβολής τους εξαιτίας της χιονόπτωσης της προηγούμενης εβδομάδας.

Pages