Εκπαιδευτικών

Αναβολή Μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι το μάθημα (θεωρία) του Ε’ εξαμήνου «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2018 (στην αίθουσα 102 και ώρα 12:15 με 15:00), λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνεδριάσεις εκλεκτορικών σωμάτων. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.

Αναβολή μαθημάτων κ.Αθανάσαινα (Μαθηματικά για Διοίκηση και Μικροοικονομική)

    Τα μαθήματα του κ. Αθανάσαινα Μαθηματικά για Διοίκηση και Μικροοικονομική της Τρίτης 30/10/2018 αναβάλλονται για λόγους εκτάκτου ανάγκης του Ιδρύματος.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος.

Αθανάσιος Αθανάσαινας.

 

Ανακοίνωση εργαστήριου Πληροφοριακα Συστήματα, Τετάρτης 15:00 - 17:00 (Με την κ. Βράνα)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο Πληροφοριακα Συστήματα, Τετάρτη 15:00 - 17:00 με την κ.Βράνα να προσέλθουν την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου την ίδια ώρα στο εργαστήριο 15 με τον κ. Κεχρή.

Ανακοίνωση Ενημέρωσης Φοιτητών

  • Η ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών θα γίνει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο 4.
  • Η ενημέρωση των φοιτητών του 5ου εξαμήνου για τις κατευθύνσεις θα γίνει την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο 2.

 

Ανακοίνωση Εργαστηρίου Εισαγωγή στην Πληροφορική Τρίτης 19:00-21:00

Το Εργαστηριακό Τμήμα του Μαθήματος <<Εισαγωγή στην Πληροφορική>> της Τρίτης 19:00-21:00 θα ξεκινήσει την Τρίτη 8 Οκτωβρίου στις 19:15 στο Εργαστήριο 19.

Ο Διδάσκων

Αζαρία Αλμπέρτο.

Ανακοίνωση Εξέτασης Εργαστηρίων Βάσεις Δεδομένων

Ανακοίνωση  Εξέτασης  Εργαστηρίων

Βάσεις  Δεδομένων

Οι  εξετάσεις  των  εργαστηρίων  Βάσεις  Δεδομένων  με διδάσκοντα τον κ. Αθανασίου  Δημήτριο  θα  πραγματοποιηθούν  τις ακόλουθες ημέρες & ώρες  :

Τμήμα Δευτέρας   (17+15 - 19)    την  Δευτέρα   04/06/2018   ώρες  17:15-18:45μμ

Αναβολή μαθήματος Εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων

Τα εργαστηριακό μάθημα Βάσεις Δεδομένων με κ. Δημητρίου Παρασκευή  11:00-13:00 και ημερομηνίας 20/4/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.                                                                      

Αναβολή μαθημάτων Πέμπτη 23/11/2017, 11:00 - 16:00

Την Πέμπτη 23/11/2017 τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) και ώρες 11:00 - 16:00  αναβάλλονται ώστε να έχουν όλοι οι φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το  3ωρο δωρεάν σεμινάριο από τη Google για απόκτηση γνώσεων για τις μηχανές αναζήτησης, την ψηφιακή διαφήμιση, τα analytics και πολλά α

Ανακοίνωση Ελεύθερης ομάδας <<Στατιστική ΙΙ>>

Όσοι φοιτητές είχαν δηλώσει ελεύθερη ομάδα μαθήματος << Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ>> και δεν έχουν ενταχθεί ήδη σε ομάδες να παρουσιαστούν στα Τμήματα  Παρασκευής 9:00-11:00 και 11:00-13:00.

Η διδάσκουσα Ξανθίπη Χαψά.

Ανακοίνωση του κ. Αζαρία μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” (Θεωρία και Εργαστήρια)

Ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική” την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου (τμήμα 17:00-19:00 και τμήμα 19:00-21:00) και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου (Θεωρία 13:00-15:00 και τα εργαστήρια τμήματα  15:00-17:00 και 17:00-19:00) λόγω απουσίας του διδάσκοντα τις συγκεκριμένες ημέρες.

Επιπλέον ομάδα Στατιστική Ι Εργαστήριο

Οσοι φοιτητές είναι στην επιπλέον ομάδα Εργαστήριο Στατιστική Ι παρακαλούνται να έρθουν την Τετάρτη 1/3/2017 και ώρα απο τις 9:00 μέχρι 13:00 στο Εργαστήριο 15 να τοποθετηθούν σε ομάδες από την κ. Χαψά. 

Αναπλήρωση των εργαστηρίων

Η αναπλήρωση των εργαστηρίων της Πέμπτης  19/1/2017 που αναβλήθηκαν θα γίνει ως εξής:

Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15-17, Πληροφοριακά συστήματα το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 15-17, Αθανασίου (εργ. 15)
Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15-17, Ποσοτικές μέθοδοι το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 15-17 Βάκαλος ( εργ. 19)

Ανακοίνωση μαθήματος "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων"

H επαναληπτική εισηγήση του Μαθήματος "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων", που ήταν προγραμματισμένη να παραγματοποιηθεί στις 19-1-17 και ώρα 13.00-15.00(αναβληθείσα λόγω κακοκαιρίας) , θα πραγματοποιηθεί στις 20-1-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00-11.00 στο αμφιθέατρο 4.

Νίκος Γιοβάνης
Επίκουρος Καθηγητής
 

Pages