Εκπαιδευτικών

Εξετάσεις στο μάθημα 'Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ’ του Ε’ εξαμήνου.

Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν από απόσταση, με συνδυασμό Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, όπως έχουν ανακοινωθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Εξετάσεις στο μάθημα 'Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι’ του Δ’ εξαμήνου.

Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν από απόσταση, με συνδυασμό Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, όπως έχουν ανακοινωθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Εξετάσεις στο μάθημα 'Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών’ του ΣΤ’ εξαμήνου

Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν από απόσταση, με συνδυασμό Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, όπως έχουν ανακοινωθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ) ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 17:00 - 18:00

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΑΕ)ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 17:00-18:00

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 15:00 - 17:00 ΚΑΙ 17:00 - 19:00 (ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι. Από Τρίτη 9 Ιουνίου έως και Παρασκευή 12 Ιουνίου μέσω zoom (οι ομάδες αναφέρονται στο elearning)

Ανακοίνωση μαθήματος "Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο"

Η παρουσίαση των εργασιών των Τμημάτων Τετάρτης 9:00-10:00 και 10:00-11:00 θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου και ώρα 9:00.

Η παρουσίαση των εργασιών όλων των Τμημάτων Παρασκευής θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου και ώρα 10:00.

 

Ανακοίνωση μαθήματος “Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο”

Η διάλεξη του μαθήματος “Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο” η οποία είναι προγραμματισμένα για την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα παραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.

Ανακοίνωση μαθήματος “Διεθνές Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ”

Η Άσκηση Πράξη του μαθήματος “Διεθνές Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ” η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα παραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.   

Αναβολή μαθήματος Εργαστηρίου <<Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση>> Τετάρτης 27/11/2019 και ώρα 11:15-13:00

Αναβάλλεται το μάθημα του Εργαστηρίου <<Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση>> Τετάρτη  (27/11/2019) και ώρα 11:15-13:00  λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε επιτροπή του Ιδρύματος.

 

Επιπλέον τμήμα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση( Εργαστήριο)

Το επιπλέον τμήμα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση( Εργαστήριο) θα πραγματοποιείται στο εργαστήριο 15 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00. Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφηκαν στην επιπλέον ομάδα να παρευρεθούν στο εν λόγω τμήμα

Επιπλέον Τμήμα <<Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Εργαστήριο Γ εξαμήνου>>

Οι σπουδαστές του επιπλέον Τμήματος <<Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Εργαστήριο Γ εξαμήνου >> εγγράφονται στο σχετικό μάθημα το οποίο θα διενεργείται στο Εργαστήριο 14 (Απέναντι απο το 15) ημέρα Τετάρτη 12:15-14:00

Κατανομή ομάδων «Εισαγωγή στα ΠΣ και τον ψηφιακό κόσμο ΑΠ»

Τα Τμήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά και τον Ψηφιακό Κόσμο (ΑΠ) του Α Εξαμήνου θα χωριστούν με βάση το Επώνυμο του Σπουδαστή ως εξής:

Α μέχρι και ΓΕΩ (ΤΕΤΑΡΤΗ 9:15-10:00)

ΓΙΑ μέχρι και ΘΕΟΔ (ΤΕΤΑΡΤΗ 10:15-11:00)

ΘΕΟΦ μέχρι και ΚΟΥΤ (ΤΕΤΑΡΤΗ 17:15-18:00)

ΚΡΟΣ μέχρι και ΜΗΤΑ (ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15-19:00)

Αναβολή μαθήματος "Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων"

Το  μάθημα Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 22-5-2019 στην αίθουσα Αμφ.2 και ώρα 13.00-16.00 αναβάλλεται  λόγω κωλύματος .

                                            - Ο -

                                       Καθηγητής

                             Παντελίδης Παναγιώτης

Αναβολή μαθήματος << Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Α.Π.) >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Το  μάθημα Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων(Α.Π.) που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 3-04-2019 στην αίθουσα Αμφ.2 και ώρα 13.00-16.00 αναβάλλεται  λόγω κωλύματος . Η αντικατάσταση της συγκεκριμένης εισήγησης θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση.

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (εργαστήριο) να αποστείλουν την 3η εργασία

για το Τμήμα της Τετάρτης (15:00-17:00) στην κ. Βράνα  (vrana.vasiliki@gmail.com)

Pages