Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2014-15

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

(Προσοχή αλλαγή στο μάθημα "Διοίκηση Πωλήσεων"  Τελευταία ενημέρωση 5/3)

Επιπλέον ομάδα Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις  Εργ.(Τρίτη 10-12)