Σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων

Lόγω μη υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τους ωρομίσθιους καθηγητές, η έναρξη των διαλέξεων των παρακάτω μαθημάτων θα καθυστερήσει ορισμένες εβδομάδες:

Διεθνές Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Ζητήματα Σύγχρονης Ελληνικής Οικονομίας

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Αγγλικά Ι

Οι φοιτητές/-τριες θα ενημερωθούν σχετικά με νέα ανακοίνωση.