ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ανακοινώνεται ότι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους από την Πέμπτη 15/9/2022 μέχρι και την Τετάρτη 28/9/2022.

Οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως (ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους) στη Γραμματεία του Τμήματος τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 - 13.00   προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (συνημμένο αρχείο)

2. Εκτύπωση της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας)

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Εκτύπωση ΑΜΚΑ

5. Μια (1) φωτογραφία

6. Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνημμένο)

Εναλλακτικά μπορούν να ταχυδρομήσουν τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Τμήμα  Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΔΙΠΑΕ, Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62124 Σέρρες τηλ. 2321049135.

Δικαιολογητικά με email δε γίνονται δεκτά

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χορηγούνται οδηγίες ενεργοποίησης των κωδικών για πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες