Σχετικά με τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Οι  εγγραφές  των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως τις 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο σύνδεσμο:  https://eregister.it.minedu.gov.gr εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή  του Μηχανογραφικού Δελτίου.
  • Τις επόμενες ημέρες  στην ιστοσελίδα του Τμήματος  θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας προσκομίσετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα.

                                                                      Από  Γραμματεία Τμήματος