Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών

Οι παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν στις 12 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, 19 Οκρωβρίου, ημέρα Τετάρτη και 15 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.