Προσωρινό πρόγραμμα δρομολογίων Από και Προς το διεθνές Πανεπιστήμιο απο Δευτέρα 29/08/22