Εξετάσεις μαθημάτων κ. Πασχαλούδη (Σεπτεμβρίου)

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Πασχαλούδη "Αρχές Οικονομικής Σκέψης" και εργαστήριο "Σεμινάριο" θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13.09.2022 και ώρα 11.00