«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022».

Συνημμένα: