ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25/8/2022