Αναβολή και Αναπλήρωση Μαθήματος "Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης"

Το μάθημα "Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης" την Τετάρτη 25/5/2022 αναβάλλεται. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 3/6/2022 στις 11:00