Αναβολή και Αναπλήρωση Μαθήματος "Συμπεριφορά Καταναλωτή"

Η Διδασκαλία του μαθήματος "Συμπεριφορά Καταναλωτή" δεν θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25.05.2022. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει στις 2/6/2022, ημέρα Πέμπτη στις 11:00.