ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών 18 Μαϊου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ (άρθρο 30 έναρξη και λήξη διδασκαλίας-ακαδημαϊκό ημερολόγιο).