Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων

Ανακοινώνεται οτι παρατείνεται  η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων έως τις 18.05.2022