Μη διεξαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος "διοίκηση Πωλήσεων"

Η διδασκαλία του μαθηματος "Διοίκηση Πωλήσεων δεν θα διεξαχθεί την Τρίτη  10.05.2022 και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.