Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος "Αγγλικά ΙΙ"

Η διδασκαλία του μαθήματος  "Αγγλικά ΙΙ" δεν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 09.05.2022 και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.