Πρόσκληση στην Ορκωμοσία των Αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.)