Σχετικά με τις παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών της 9ης Μαίου

Οι παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών της 9ης Μαϊου θα πραγματοποιηθούν στις 14.00 μ.μ.