Σχετικά με τις ορκωμοσίες στις 12 και 19 Μαΐου 2022

Αγαπητοί/-ές απόφοιτοι/-ες,

Λόγω της πανδημίας και της αναγκαιότητας τήρησης των μέτρων για την υγειονομική ασφάλεια όλων μας, προγραμματίστηκαν τέσσερις διαφορετικές ορκωμοσίες, δύο για τους αποφοίτους του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, και δύο για τους αποφοίτους του ΔΙΠΑΕ την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022.

Ο διαμοιρασμός των φοιτητών που ορκίζονται θα γίνει με αλφαβητική σειρά. Και στις δύο ημερομηνίες, οι φοιτητές που το επίθετό τους ξεκινά από Α-Λ (ΤΕΙ) και Α-Μ (Πανεπιστήμιο)  θα ορκιστούν στις 10.00-12.15 και αυτοί που ξεκινά από Μ-Ω (ΤΕΙ) και Ν-Ω (Πανεπιστήμιο), στις 12.30-14.30.  Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης  Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης».

Εξαιτίας της περιορισμένης χωρητικότητας του αμφιθεάτρου, της αποφυγής υπερβολικής συσσώρευσης ατόμων και της αναγκαιότητας τήρησης υγειονομικών μέτρων κατά του COVID-19,
(α) εντός της αίθουσας μπορούν να παρίστανται μέχρι τέσσερα άτομα για κάθε φοιτητή, τα οποία συνίστανται να παραμένουν καθήμενοι, να διατηρούν μεταξύ τους αποστάσεις και να περιορίσουν της μετακινήσεις τους εντός της αίθουσας.
(β) η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός όλων των χωρών του αμφιθεάτρου,
(γ) δεν επιτρέπονται η χρήση προϊόντων και μέσων που ρυπαίνουν τον χώρο, και δυσκολεύουν ιδιαίτερα της καθαριότητά του.

Παρακαλώ πολύ για την αυστηρή τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων, τα οποία όχι μόνο μας προστατεύουν από την πανδημία, αλλά αποτελούν και απόδειξη σεβασμού και προς τους υπόλοιπους παραβρισκόμενους.

Οι απόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του αμφιθεάτρου τουλάχιστον 45' νωρίτερα για τα διαδικαστικά  και να έχουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα προκειμένου να την καταθέσουν.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Ιορδάνης Κοτζαιβάζογλου