Μη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων του κυρίου Νικόλαου Γιοβάνη

Τα μαθήματα του κυρίου Νικόλαου Γιοβάνη δεν θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 30 Μαρτίου 2022 μέχρι 14 Απριλίου 2022 λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.