Μη διεξαγωγή μαθημάτων Ειδικά θέματα Διαδικτυακού Μάρκετινγκ και Συστήματα Υπηρεσιών”

Το μάθημα “Ειδικά θέματα Διαδικτυακού Μάρκετινγκ" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 09/12/2021. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 9:15 στην αίθουσα 102.Το μάθημα “Συστήματα Υπηρεσιών” δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 09/12/2021 στις 14¨30. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.