ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

Οι Φοιτητές που επιθυμούν να απαλλαγούν από τα μαθήματα των Αγγικών Ι και ΙΙ πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση υπογεγραμμένη και φωτοαντίγραφο του/των πτυχίων Αγγλικών και να τα στείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΔΙΠΑΕ, Γραμματεία Τμήματος ΟΔΕ, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62125.

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα: