ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Αθανασία Καρακίτσιου
Eπίκουρος  Καθηγήτρια
Γραφείο Νο 3, ισόγειο κτιρίου εργαστηρίων Σ.Δ.Ο.
Τηλ: 2321049223, e-mail: karakitsiou@teiser.gr

 

 

 

Διδασκόμενα μαθήματα

  • Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών (Θ+Α.Π)
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι (Ε)
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ (Θ+Ε)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
  • Διοίκησης Εφοδιαστικής  Αλυσίδας
  • Βελτιστοποίηση
  • Θεωρία Παιγνίων