ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η Διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη ΄Λογιστική" δε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.10.2021.

Από τη Γραμματεία