ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Η Διδασκαλία των  μαθημάτων " ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"  και  "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ" δε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.10.2021.