Εμβολιασμοί Φοιτητών κατά COVID-19

Εμβολιασμοί Φοιτητών κατά COVID-19

Προκειμένου να εμβολιαστούν οι φοιτητές, εμβολιαστική ομάδα από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα βρίσκεται στο Συνεδριακό Κέντρο εντός της Πανεπιστημιούπολης Σερρών την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 από τις 9.30 έως τις 15.30. Περισσότερες πληροφορίες στο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΠΑΕ – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ihu.gr)

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου