ΔΙΑΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διαδικτυακή υποδοχή  και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή  08 Οκτωβρίου 2021 στις 11:30 στο σύνδεσμο  https://zoom.us/j/93301690155

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου